W piątek 15 listopada 2019 r. w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie dla potencjalnych grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Podczas spotkania przedstawicielki FRSE, Anna Kamont i Karolina Rożalska, przedstawiły uczestnikom spotkania założenia projektu oraz warunki rekrutacji grantobiorców. Następnie przedstawicielki IBE, Maryla Koss-Goryszewska i Aleksandra Wójcicka, omówiły strukturę modelu wsparcia edukacyjnego oraz zagadnienia związane z walidacją i Polską Ramą Kwalifikacji. Część wykładowa została uzupełniona zajęciami warsztatowymi. Uczestnicy, pracując w grupach, opracowywali etapy modeli wsparcia dla osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi.

Deszcz i pochmurne niebo nie zepsuły atmosfery spotkania, było merytorycznie i wesoło. Dziękujemy!