W dniach 6-8 października 2020 r. odbyła się konferencja online Nowe trendy w doradztwie zawodowym – wyzwania, etapy, metody zorganizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach działań partnerstwa wielkopolsko-mazowieckiego. Konferencja skierowana była do doradców zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty i wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego i rynku pracy.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był wyzwaniom jakie stoją przed doradcą zawodowym i doradztwem. Omówiono trendy kształtujące rozwój zawodowy, profil kompetencyjny doradcy zawodowego i możliwości związane z zastosowaniem technologii w doradztwie zawodowym.

W drugim dniu omówiono doradztwo zawodowe na poszczególnych etapach – od szkoły podstawowej poprzez licea ogólnokształcące, szkoły kształcące w zawodach, doradztwo akademickie zaś o roli doradztwa edukacyjno-zawodowego w podnoszeniu umiejętności podstawowych osób dorosłych opowiedziała Karolina Rożalska, starszy specjalista w projekcie Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Podczas krótkiego wystąpienia zostały zaprezentowane główne założenia projektu oraz wybrane przykłady realizowanego doradztwa edukacyjno-zawodowego w testowanych modelach wsparcia z uwzględnieniem specyfiki grup docelowych.

Prezentacja

Natomiast w ostatnim dniu konferencji skupiono się na metodach stosowanych w doradztwie zawodowym (m.in. rozmowa doradcza, diagnostyka doradcza, Zintegrowany System Kwalifikacji) i ewaluacji.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

opr. Karolina Rożalska

Notatka wizualna