Indywidualne spotkania konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych.

Serdecznie  zapraszamy na cykl indywidualnych spotkań konsultacyjnych w drugiej rekrutacji na Grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy osoby zainteresowane wdrażaniem modeli wsparcia osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony, w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych.

Spotkania konsultacyjne odbędą się online na platformie Zoom w dniach: 03.08, 04.06, 08.08, 09.08.2022 r.

Spotkania przewidziane są na 30 min dla jednego potencjalnego Grantobiorcy.
W danym dniu w spotkaniu może wziąć udział 10 instytucji. Po zakwalifikowaniu się na spotkanie konsultacyjne, członek Zespołu Szansa, skontaktuje się z Państwem celem umówienia godziny. Spotkania planowane są w godzinach 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza on-line. Prosimy, aby każdy uczestnik wypełnił ankietę indywidualnie.

03.08.2022 r. link do rejestracji

Zgłoszenia należy dokonać do  2 sierpnia 2022 roku (do godz. 10:00).

04.08.2022 r. link do rejestracji

Zgłoszenia należy dokonać do 3 sierpnia 2022 roku (do godz. 10:00).

08.08.2022 r. link do rejestracji

Zgłoszenia należy dokonać do 4 sierpnia 2022 roku.

09.08.2022 r. link do rejestracji

Zgłoszenia należy dokonać do 5 sierpnia 2022 roku.