W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. W spotkaniu wzięli udział członkowie Grupy Sterującej oraz pracownicy zespołu projektowego „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” FRSE/IBE. Z uwagi na obowiązujące restrykcje pandemiczne, spotkanie odbyło się w formie online.

Grono ekspertów należących do Grupy Sterującej Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” przywitała Pani Emilia Halemba – zastępca Dyrektora Biura Programów Zewnętrznych
i Międzysektorowych FRSE, oddając głos merytoryczny Pani Monice Wojciechowskiej – koordynatorowi Zespołu „Szansa” FRSE. Scharakteryzowane zostały dotychczas wykonane działania związane głównie z opieką formalną i merytoryczną nad testowanymi modelami, tj.: kontraktowanie i aneksowanie umów z Grantobiorcami; statystyka testowanych modeli w dobie pandemii i podjęte kroki wobec zgłaszanych trudności przez Grantobiorców oraz przedstawienie dodatkowych form wsparcia dla Grantobiorców organizowanych przez Zespół . Jednakże tematem przewodnim spotkania była wstępna koncepcja rekomendacji w projekcie „Szansa”. Prelegentkami tej prezentacji były przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych, Pani Maryla Koss-Goryszewska i Pani Sylwia Walicka. Ta część spotkania wywołała sporą dyskusję wśród grona ekspertów Grupy Sterującej i zakończyła się cennymi wnioskami dotyczącymi zarówno samej specyfiki badań oraz edukacji osób dorosłych. Niezwykle zapadającymi w pamięci z minionego spotkania konkluzjami okazały się następujące dwa stwierdzenia odnoszące się do podłoża problemu niskiej aktywności edukacyjnej osób dorosłych:

Główną barierą uczenia się osób dorosłych jest ich brak motywacji; nie ma znaczenia to, czy zajęcia edukacyjne są płatne czy bezpłatne. W dużej mierze powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że osoba dorosła nie widzi konkretnych (wymiernych) korzyści z udziału w zajęciach edukacyjnych i ich przełożenia w życiu codziennym.

Problemem braku chęci do podejmowania aktywności edukacyjnej przez osoby dorosłe jest stosowanie typowo szkolnych metod i narzędzi kształcenia, które wywołują negatywne skojarzenia wśród dorosłych. Konsekwencją tego jest brak motywacji do dalszego uczestniczenia w takich zajęciach.

Spotkanie podsumowała pani Emilia Halemba. Podziękowała uczestnikom za aktywny udział
w dyskusji oraz uwagi, które są dla Zespołu „Szansa” cennym źródłem wiedzy i inspiracją do dalszych działań i wyzwań w Projekcie.