Serdecznie  zapraszamy na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania odbędą się w następujących miastach w godzinach 9.00-17.00

Lp.MiastoTerminLink do rejestracji 

Miejsce spotkania

 

1  Kraków30 października 2019linkWojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1

 

2Gdańsk5 listopada 2019link Hotel Gdańsk, ul. Szafarnia 9

 

3 Białystok7 listopada 2019linkCentrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Ciepła 32

 

4  Gliwice14 listopada 2019linkKlaster Innowacji Społecznych, ul. Jana Siemińskiego 22A, Gliwice

 

5  Lublin15 listopada 2019linkHotel Forum,

ul. Obywatelska 8

 

6 Gorzów Wielkopolski19 listopada 2019linkHotel Bulvar, ul. Łużycka 35

 

7 Grudziądz22 listopada 2019linkCentrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Legionów 2

 

8Olsztyn25 listopada 2019linkKoszary Funka,

ul. Kasprowicza 4

 

9 Rzeszów28 listopada 2019linkHotel Grand Ferdynand,

ul. Grottger 28

 

10 Warszawa4 grudnia 2019link 

Hotel Mercure, ul. Złota 48/54

Spotkania poprowadzą członkowie Zespołu Projektu Szansa. Podczas wydarzeń odbędą się konsultacje merytoryczne na temat warunków rekrutacji grantobiorców oraz modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli: centrów kształcenia ustawicznego,  instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek i innych instytucji kultury, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych/otwartych/trzeciego wieku, ośrodków pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, izb rzemieślniczych, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych podmiotów zaangażowanych we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa zwrotów kosztów podróży.

Program spotkań konsultacyjnych_ogólny