Realizujesz projekt w ramach Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży? Pokaż swoje działania w konkursie Selfie+. Udział w konkursie jest bardzo prosty. Wystarczy, że zarejestrujesz się na platformie i prześlesz zdjęcie!

W konkursie mogą brać zdjęcia z projektów obecnie realizowanych, jak również już z projektów zakończonych.

Z jednego projektu można zgłosić dwa zdjęcia w kategorii:

  • Twój projekt w jednym ujęciu
  • Europejskie wartości w moim projekcie

Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe!

Konkurs trwa do 31 października 2019 r.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz:  https://selfieplus.frse.org.pl/