W dniu 28 marca 2019 r. członkowie zespołu projektowego brali udział w wizycie studyjnej, tym razem w Gościeradowie – małej miejscowości na terenie woj. lubelskiego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w tej gminie podejmuje realizację wielu inicjatyw, grantów i projektów znacznie wykraczających poza statutowe obszary działalności OPS.

Na uwagę zasługują przedsięwzięcia skierowane do osób starszych związane z ich aktywizacją oraz do osób dotkniętych przemocą domową.

Wizyta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościeradowie uświadomiła nam, że w przypadku miejscowości wiejskich kluczowe w docieraniu do mieszkańców są lokalne centra i liderzy, z którymi mają oni bezpośredni kontakt i które są im dobrze znane.

Wizyta była niezwykle cennym doświadczeniem pozwalającym spojrzeć na problem niskich umiejętności podstawowych z perspektywy wiejskiej miejscowości, gdzie dostęp do edukacji jest utrudniony.  Paradoksalnie sytuacja ta w przypadku Gościeradowa „wymusiła” podejmowanie oddolnych inicjatyw, które wdrażane są z dużymi sukcesami.

W wizycie oprócz członków zespołu projektowego wzięła udział Anna Kurzępa, znana na Lubelszczyźnie dziennikarka TVP Lublin. Spotkanie z nią zaowocuje nie tylko relacją z wizyty i pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie, ale również nawiązaniem kontaktów, które w przyszłości pozwolą na bieżąco informować opinię publiczną o działaniach edukacyjnych w tej małej, ale prężnej gminie.

autor: Iwona Krasowicz