Druga zagraniczna wizyta studyjna odbyła się w dniach 7-11 kwietnia 2019 r. w Niemczech. Wspólnie z przedstawicielami Grupy Sterującej, FRSE oraz IBE, eksperci  projektu odwiedzili instytucje pracujące z osobami dorosłymi o niskich umiejętnościach podstawowych. Z przekazanych informacji wynika, że w Niemczech mieszka 7,5 miliona funkcjonalnych analfabetów.

W pierwszym dniu wizyty można się było zapoznać z działaniami instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym na poziomie federalnym. Dzięki wizycie można było dostrzec zawiłości systemu dualnego, który pozwala na dwutorową naukę zawodu organizowaną przez pracodawcę w powiązaniu z kształceniem teoretycznym w formach szkolnych i pozaszkolnych. Drugi dzień pozwolił na odwiedzenie placówki w Dortmundzie, która zajmuje się planowaniem kształcenia zawodowego. Niezwykle interesujący okazał się realizowany tam projekt (Profi-Train) mający na celu profesjonalizację trenerów na rzecz pracowników o niskich kwalifikacjach. Wykorzystuje on dostępną wiedzę, rozwijając koncepcje kształcenia ustawicznego, w których istotną rolę odgrywa także zaangażowanie obywatelskie. W trakcie wizyty w Niemieckim Instytucie Edukacji Dorosłych (DIE) można było zapoznać się z ciekawym rozwiązaniem (Projekt CurVe) promującym kompetencje finansowe wśród osób o niskich umiejętnościach podstawowych.

Udział w wizycie studyjnej umożliwił wymianę doświadczeń w zakresie edukacji dorosłych, pozwolił na poznanie znaczących projektów i nowych trendów w kształceniu nastawionych na pomoc osobom o niskich umiejętnościach podstawowych. Umożliwił także poznanie specyfiki pracy w instytucjach zajmujących się edukacją dorosłych w kraju, który posiada w tym zakresie bardzo długie tradycje.

autor: Dorota Gierszewski