W ramach kolejnej już wizyty studyjnej, 29 marca 2019 r. osoby zaangażowane w projekt „Szansa” wizytowały Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przedstawiciele FRSE oraz jeden z ekspertów projektu mieli możliwość naocznie przekonać się jak prężną instytucją jest ww. UTW. Bogactwo oferty edukacyjnej, do której mają dostęp słuchacze-seniorzy przerosło nasze oczekiwania. Dodatkowo, Pani Prezes Stowarzyszenia Sądeckiego UTW okazała się osobą niezwykle zaangażowaną w działalność instytucji. Sądecki UTW to lider we wdrażaniu różnych nowości w dziedzinie edukacji seniorów oraz inicjator działań w ramach Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

autor: Hubert Skrzyński