Toruń to drugi przystanek na mapie krajowych wizyt studyjnych w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. W dniach 19-20 lutego 2019 r. przedstawiciele FRSE, IBE oraz zewnętrzni eksperci odwiedzili trzy placówki zajmujące się kształceniem i aktywizacją osób dorosłych: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Cistor oraz Centrum Rozwoju Kariery przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu. Celem spotkań było przedstawienie założeń projektu oraz uzyskanie wiedzy na temat dotychczasowych doświadczeń odwiedzanych placówek w pracy w osobami o niskich umiejętnościach podstawowych. Podczas rozmów przedstawiciele placówek określali problem niskich umiejętności podstawowych jako problem wynikający z postaw.