NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW

FAQ

Warunki rekrutacji Grantobiorców i testowania modeli

Warunki rekrutacji Grantobiorców

Oświadczenie reprezentanta prawnego Podmiotu

Załącznik nr 1 – Oświadczenie reprezentanta prawnego Podmiotu

Lista grup docelowych w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Załącznik nr 3 – Lista grup docelowych w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Propozycje 10 zestawów efektów uczenia się wraz z kryteriami weryfikacji

Załącznik nr 4 – Propozycje 10 zestawów efektów uczenia się wraz z kryteriami weryfikacji

Wskazówki dotyczące diagnozowania umiejętności i potrzeb

Załącznik nr 5 – Wskazówki dotyczące diagnozowania umiejętności i potrzeb

Warunki i praktyczne wskazówki dotyczące walidacji efektów uczenia się

Załącznik nr 6 – Warunki i praktyczne wskazówki dotyczące walidacji efektów uczenia się

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 11 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT