• 11 lutego 2019

    Spotkanie ekspertów projektu SZANSA

    W dniu 7 lutego 2019 r. Pani Liliana Budkowska, Dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych oraz Pani Emilia Halemba, Zastępca Dyrektora Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych, otworzyły i poprowadziły pierwsze spotkanie zespołu ekspertów projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Spotkanie było poświęcone dyskusji o potencjalnych grupach docelowych projektu oraz opracowaniu raportu na temat sytuacji […]

  • 5 lutego 2019

    Pierwsze spotkanie z ekspertami projektu

    Pierwsze spotkanie z ekspertami projektu odbędzie się 7 lutego br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Głównym celem spotkania będzie szczegółowe omówienie celu, założeń i przebiegu projektu oraz wypracowanie założeń i struktury mappingu funkcjonujących rozwiązań w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych u osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi, jako jednego z głównych rezultatów pierwszego etapu projektu.