• 1 kwietnia 2019

  Wizyta studyjna w Lublinie

  Kolejnym miejscem na mapie wizyt studyjnych był Lublin. Dnia 29 marca 2019 r. przedstawicielki Stowarzyszenia Bona Fides przyjęły w jego siedzibie reprezentantów projektu „Szansa”. Spotkanie poświęcone było dwóm głównym obszarom działalności Stowarzyszenia. Pierwszy z nich to aktywizacja kobiet z regionu lubelskiego poprzez organizację wydarzeń, kampanii, warsztatów oraz tradycyjnych już corocznych For Kobiet Aktywnych. Drugi obszar […]

 • 25 marca 2019

  Wizyta studyjna w Mińsku Mazowieckim

  W dniu 20 marca 2019 r. odbyła się kolejna wizyta studyjna. Tym razem gościliśmy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. W spotkaniu dotyczącym możliwości wspierania osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi w ramach formalnego kształcenia dorosłych wzięły udział dyrektor Centrum, dwie panie wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego oraz ogólnego, po dwie przedstawicielki FRSE i […]

 • 25 marca 2019

  Wizyta studyjna w Portugalii

  Zgodnie z działaniami zaplanowanymi w projekcie, w dniach 10-14 marca 2019 r. odbyła się pierwsza zagraniczna wizyta studyjna. Zespół składający się z przedstawicieli Grupy Sterującej, IBE, FRSE oraz zewnętrznych ekspertów odwiedził pięć instytucji zajmujących się edukacją dorosłych w Portugalii. Wymiana doświadczeń pomiędzy naszymi krajami pokazała, że w kilku kwestiach – działania i realizacja projektów w […]

 • 19 marca 2019

  Wizyta studyjna w Rybniku

  W dniach 5 i 6 marca 2019 r. w Rybniku odbyła się krajowa wizyta studyjna. Podczas jej trwania odbyły się dwa spotkania dotyczące sposobów wspierania osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi – pierwsze z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, drugie z przedstawicielkami Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. W wizycie udział wzięła kadra merytoryczna projektu z Fundacji […]

 • 18 marca 2019

  Drugie spotkanie z Ekspertami projektu

  W dniu 15 marca br. odbyło się drugie spotkanie z Zespołem Ekspertów projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania i omówienia przez Ekspertów dotychczasowych efektów wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych. Następnie ekspert merytoryczny IBE Pani Monika Staszewicz omówiła definicję osób o niskich umiejętnościach podstawowych oraz scharakteryzowała potencjalne grupy docelowe projektu. […]