• 26 lutego 2019

  Konferencja w Lublinie

  W dniach 28.02-01.03.2019 r. w Lublinie odbędzie się konferencja „Czas na umysł”. Jest to ogólnopolska konferencja organizowana przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL, skierowana do wszystkich zainteresowanych rozwojem ludzkiego umysłu i procesów poznawczych. Kognitywistyka (cognitive science) to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych. Ideą konferencji była aktualizacja oraz przybliżenie problemów pojawiających się na gruncie […]

 • 25 lutego 2019

  „Psycholog do zadań …”

  O roli psychologa w nabywaniu umiejętności podstawowych przez osoby dorosłe z Agnieszką Iglińską-Pułą, psychologiem z 20 letnim doświadczeniem w zawodzie oraz 18 letnim doświadczeniem w tworzeniu i realizacji programów aktywizacyjno-edukacyjnych dla osób dorosłych rozmawia Iwona Krasowicz. I.K. Czy na co dzień w swojej pracy spotyka Pani osoby z niskim poziomem umiejętności podstawowych? A.I.P. Oczywiście! Takich […]

 • 25 lutego 2019

  Wizyta studyjna w Toruniu

  Toruń to drugi przystanek na mapie krajowych wizyt studyjnych w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. W dniach 19-20 lutego 2019 r. przedstawiciele FRSE, IBE oraz zewnętrzni eksperci odwiedzili trzy placówki zajmujące się kształceniem i aktywizacją osób dorosłych: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Cistor oraz Centrum Rozwoju Kariery przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy […]

 • 11 lutego 2019

  Spotkanie ekspertów projektu SZANSA

  W dniu 7 lutego 2019 r. Pani Liliana Budkowska, Dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych oraz Pani Emilia Halemba, Zastępca Dyrektora Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych, otworzyły i poprowadziły pierwsze spotkanie zespołu ekspertów projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Spotkanie było poświęcone dyskusji o potencjalnych grupach docelowych projektu oraz opracowaniu raportu na temat sytuacji […]

 • 5 lutego 2019

  Pierwsze spotkanie z ekspertami projektu

  Pierwsze spotkanie z ekspertami projektu odbędzie się 7 lutego br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Głównym celem spotkania będzie szczegółowe omówienie celu, założeń i przebiegu projektu oraz wypracowanie założeń i struktury mappingu funkcjonujących rozwiązań w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych u osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi, jako jednego z głównych rezultatów pierwszego etapu projektu.