• 26 czerwca 2019

  Czy polska wieś lubi się uczyć?!

  W zgłębianiu informacji dotyczących poziomu umiejętności podstawowych mieszkańców polskiej wsi bardzo pomocne okazały się spotkania z osobami na co dzień pracującymi/ działającymi w środowiskach wiejskich. Waldemar Banach – Zastępca Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa, w latach wcześniejszych Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej. – Jak ocenia pan umiejętności podstawowe mieszkańców wsi polskiej? Czy rolnicy lubią się […]

 • 21 czerwca 2019

  Czy społeczeństwu powinno zależeć na podnoszeniu kompetencji podstawowych jego członków? Spojrzenie przez pryzmat zdrowia

  Żyjemy dłużej, mamy dostęp do licznych dobrodziejstw współczesności (kanalizacja, leki, internet i wiele, wiele innych), a przede wszystkim – darmową edukację od przedszkola do końca studiów. Wciąż jednak pojawiają się zarówno na poziomie poszczególnych państw, jak i globalnie nowe problemy, z którymi rządzący i my, członkowie społeczeństwa, musimy sobie radzić. Czasami można się spotkać ze […]

 • 21 czerwca 2019

  Jak nie zagubić się w gąszczu możliwości, czyli praktyczne wykorzystanie narzędzia MAPA KARIER

  Jedną z dziedzin życia, w których szczególnie widać problemy wynikające z niskich umiejętności podstawowych, jest obszar zawodowy. Do oczywistych wyzwań wiążących się z czytaniem i rozumieniem tekstu czy liczeniem dochodzą wyzwania związane z funkcjonowaniem społecznym (komunikacja interpersonalna i umiejętność pracy w grupie) oraz ogólna orientacja na rynku pracy. W projekcie Szansa przyjęliśmy, że grupą docelową […]

 • 21 czerwca 2019

  Wyzwania dla języka komunikacji

  Według danych Komisji Europejskiej, aż 70 mln dorosłych Europejczyków nie posiada wystarczających umiejętności czytania i pisania, a jeszcze więcej osób nie umie rozumować matematycznie i ma niskie umiejętności cyfrowe (Upskilling pathways. New opportunities for Adults, 19.12.2016). Młodzież, osoby starsze, samotne kobiety, samotni rodzice, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby nieaktywne zawodowo, osoby z terenów wiejskich i […]

 • 21 czerwca 2019

  Spotkanie z cyklu „ Świadoma kobieta”

  Fundacja im. Pauliny Dreżewskiej z Warszawy to jedna z wielu instytucji działających na rzecz kobiet w Polsce. Jest młodą organizacją, ale konsekwentnie rozwijającą wachlarz swoich usług. Fundacja pomaga kobietom w wielu obszarach, ale do głównych należą: wsparcie w powrocie na rynek pracy po nieobecności związanej z uprawnieniami rodzicielskimi, oraz w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i kryzysowych. […]